Beurs voor onderzoek aderverkalking en afweercellen

Esther Lutgens, AMC- hoogleraar en werkzaam bij de afdeling medische biochemie, heeft een subsidie van twee miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar de rol van bepaalde ontstekingscellen bij aderverkalking.
De beurs is toegekend door de European Research Council, een fonds dat getalenteerde onderzoekers de kans biedt om zich internationaal te onderscheiden.

De meeste hart- en vaatzieken ontstaan door aderverkalking, een aandoening waarbij het vetgehalte in het bloed een belangrijke rol speelt en een ontstekingsreactie optreedt in de grote slagaders. “Ingrijpen op dat ontstekingsproces biedt nieuwe aanknopingspunten voor de behandelingen van hart- en vaatziekten”, zegt Lutgens. De meeste behandelingen tegen aderverkalking zijn gericht op het verlagen van het vetgehalte. Toch neemt het risico op hart- en vaatziekten met dit soort behandelingen slechts voor 25% af. Wetenschappers zoeken daarom naar nieuwe aanknopingspunten voor therapieën.

Het onderzoek van Lutgens richt zich op de rol van een specifieke afweercel (macrofaag) bij de ontstekingsreactie die optreedt bij aderverkalking. Al eerder toonde Lutgens aan dat een bepaalde signaalroute in deze cel belangrijk is bij dit ontstekingsproces. Met het geld van de beurs wil Lutgens het proces verder ontrafelen en het effect bestuderen van nieuwe geneesmiddelen die mogelijk ingrijpen op de signaalroute.