Aderverkalking symptomen

Omdat aderverkalking symptomen niet altijd even duidelijk zijn, kan het voorkomen dat de persoon in kwestie niet meteen door heeft dat hij of zij te maken heeft met aderverkalking. Aderverkalking, als wetenschappelijk onderbouwd begrip ook wel atherosclerose genoemd, staat voor het proces van vernauwing van de slagaders. Dit gebeurt heel geleidelijk, wat verklaart waarom aderverkalking symptomen niet altijd het prille begin – of later – worden opgemerkt. Als je ouder wordt, krijg je vroeg of laat eigenlijk altijd te maken met een vorm van aderverkalking. Omdat deze vernauwing niet ernstig is, ervaren mensen – in het begin – geen klachten. Maar wanneer de bloedstroom van de slagader zodanig belemmerd wordt, zullen aderverkalking symptomen optreden. Als deze aderverkalking symptomen voortduren kunnen fikse vernauwingen of zelfs een gehele blokkade van het bloedvat of meerdere bloedvaten ontstaan. In dit stadium kunnen ook hart- en vaatziekten opspelen, welke een gevolg (kunnen) zijn van aderverkalking.

Aderverkalking symptomen bij vernauwing bloedvat

Aderverkalking symptomen kunnen zich op verschillende manieren uiten. In deze alinea behandelen we de symptomen als gevolg van een vernauwing in het bloedvat, ook wel een dichtgeslibd bloedvat genoemd. Bij een vernauwing in het bloedvat kan het zijn dat de persoon in kwestie last krijgt van duizelingen, kortademigheid, moeite heeft met opstaan, lopen en andere bewegingen, hoofdpijnen heeft of slaapproblemen. Omdat deze aderverkalking symptomen als vrij algemene kwalen kunnen worden beschouwd, kan het zijn dat de persoon in kwestie deze aderverkalking symptomen in eerste instantie niet als aderverkalking symptomen aan ziet. Echter, indien er sprake is van aderverkalking symptomen en de aderverkalking niet wordt aangepast en/of behandeld, kunnen de klachten versterken. Denk hierbij aan een (sterk) gebrek aan zuurstof, als gevolg van de vernauwingen in de bloedvaten. Ook pijn op de borst en pijnlijke benen, ook wel etalagebenen genoemd, worden genoemd door mensen met last van aderverkalking symptomen. Tot slot zijn er mensen die coördinatiestoornissen, verlies van gezichtsvermogen en geheugenverlies noemen als zijnde symptomen van aderverkalking. Mogelijk is het wel dat de aderverkalking zich in dit geval in een gevorderd stadium bevindt.

Aderverkalking symptomen bij volledige afsluiting van het bloedvat

Wanneer er sprake is van een volledige afsluiting van het bloedvat, als gevolg van een stolsel, zal er een zuurstoftekort kunnen ontstaan. Dit kan voorkomen in het hartweefsel achter het specifieke geblokkeerde bloedvat. Wanneer er een volledige blokkade van de zuurstoftoevoer plaatsvindt, zal een hartinfarct het gevolg zijn. Dit zuurstoftekort kan echter ook plaatsvinden in de hersenen, waarbij een kortdurend zuurstoftekort een zogenaamde TIA als gevolg kan hebben. ‘TIA’ staat in deze voor ‘Transient Ischemic Attack’ en wordt ook wel een voorbijgaande beroerte genoemd. Indien het bloedvat echter langdurig afgesloten is van zuurstof, kan er een ernstige beroerte ontstaan.

Atherosclerose

Aderverkalking heet met een duur woord ‘atherosclerose’. Atherosclerose is te behandelen en in het beste geval te voorkomen. Het is ten zeerste aan te raden aandacht te besteden aan een gezond leven en welzijn, indien je een aderverkalking en daaruit mogelijk voortkomende klachten wilt voorkomen. Voldoende lichaamsbeweging en een evenwichtig eetpatroon zijn hierbij belangrijk en zelfs noodzakelijk. Aderverkalking symptomen zijn te bestrijden door middel van medicatie en op een operatieve wijze, waarover je meer leest op de pagina ‘atherosclerose symptomen‘.

Vasculaire dementie

Aderverkalking kan in combinatie met een hoge bloeddruk ook mogelijk ten grondslag liggen aan vasculaire dementie. Deze vorm van dementie ontstaat door een storing in de doorbloeding van de hersenen. In ongeveer 80% van de gevallen is een herseninfarct de veroorzaker.