Aderverkalking, wat is het precies?

Aderverkalking, uitgebreid ook wel ‘slagaderverkalking’, is een algemene naam voor het dichtslibben van de slagaderen. Het wordt ook wel ‘atherosclerose‘ of ‘artheromatose’ genoemd, maar het begrip ‘aderverkalking’ ligt in de volksmond. Het menselijk lichaam is voor een zeer groot deel zelf herstellend, waarbij het vaak zelf ’troepen’ inzet bij ziekte, kwalen of aandoeningen. Soms heeft dit echter ook nadelen. Bij aderverkalking is er namelijk sprake van, zogezegd, ‘overwerking’ van de bloedplaatjes in het lichaam. Is er namelijk een bloedvat om welke reden dan ook beschadigd geraakt, dan zullen bloedplaatjes de taak tot herstel op zich nemen. Deze zullen nu samenklonteren, met als gevolg een gecreëerd geliefd plaatsje voor kalk om zich te nestelen. Er kan in dit geval sprake zijn van aderverkalking en dus ook wel ‘dichtslibbing’ genoemd.

Wanneer heb ik last van aderverkalking?

Atherosclerose wordt niet altijd snel ontdekt. Het kan zijn dat de symptomen van atherosclerose licht of onduidelijk zijn, waardoor de persoon in kwestie niet direct denkt aan een probleem, laat staan het probleem van aderverkalking. Symptomen als hoofdpijn, koude voeten en vergeetachtigheid gaan veelal gepaard met deze kwaal, maar kunnen ook worden toegeschreven als kwalen van andere oorsprong, voortkomend uit andere oorzaken. Of er sprake is van aderverkalking, kan worden bepaald door de (huis)arts. Het is dus altijd zeer aan te raden een bezoek aan deze te brengen, wanneer je aderverkalking vermoedt of kampt met de symptomen die hiermee gepaard gaan.

Hart- en vaatziekten

Veel hart- en vaatziekten zijn een gevolg van aderverkalking. Zo kan artherosclerose indien onbehandeld of ernstig, lijden tot hart- en vaatziekten zoals een hart- of herseninfarct, pijn op de borst, een hersenbloeding of etalagebenen. Hart- en vaatziekten worden dan ook vaak in één adem genoemd met aderverkalking, één van de meest voorkomende ziekten bij de Westerse bevolking. Een tijd stond atherosclerose zelfs op nummer één, als het ging om de meest voorkomende ziekte bij Westerlingen. Gelukkig is de kans op aderverkalking aanzienlijk te verkleinen en is het voor een groot deel door de persoon in kwestie zelf te behandelen. Hierbij spelen in eerste instantie een gezond leef- en eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging een grote en zelfs bepalende rol. Mensen met overgewicht, een zogenoemd slechte leefstijl of weinig beweging lopen een groter risico problemen als gevolg van atherosclerose op te lopen.

Atherosclerose in Nederland

Atherosclerose komt veelvuldig voor in Nederland. Het is niet precies te zeggen hoeveel mensen in Nederland te maken hebben met deze aandoening, maar wel kan worden gezegd hoe vaak de gevolgen van aderverkalking zijn voorgekomen. We spreken hier van gevolgen zoals bijvoorbeeld een hartinfarct en beroerten, waarbij aderverkalking de aanwijsbare oorzaak bleek te zijn. Het grootste gevolg van aderverkalking blijkt zogenaamde coronaire hartziekten, waaronder een hartinfarct en ‘angina pectoris‘ toegeschreven kan worden. Angina pectoris kan worden omschreven als een drukkend en zwaar gevoel op de borst, waarbij het hart aangeeft dat het (te) veel werk moet verrichten. Dit kan wederom het gevolg zijn van een slechte leefwijze of een ongezond eetpatroon. De kans op het krijgen van een hartziekte als deze wordt groter met de stijging van de leeftijd. In Nederland overkwam in 2007 191.000 mensen een beroerte, waarbij 9.518 mensen zijn overleden met deze beroerte als oorzaak. Hierbij geldt ook, hoe ouder de persoon in kwestie, hoe groter de kans op een beroerte. Artherosclerose is daarmee een veelvuldig en steeds vaker voorkomende aandoening in Nederland, maar ook in de rest van Europa.