Hart en vaatziekten, wat zijn dat precies?

Hart en vaatziekten is een verzamelterm waarbij verschillende ziekten worden bedoeld die te maken hebben met (problemen aan) het hart of de vaten. Deze kunnen voorkomen in verschillende vormen, waarbij hartinfarcten en beroertes kunnen worden beschouwd als het meest voorkomend. Hart en vaatziekten kan dus worden gezien als een overkoepelende term en tevens als een veelvuldig voorkomende en belangrijke doodsoorzaak bij mensen in Nederland en de rest van Europa.

Wat zijn de meest voorkomende hart en vaatziekten?

De meest voorkomende hart en vaatziekten zijn de herseninfarct of beroerte. Maar ook aangeboren afwijkingen en hartfalen worden toegeschreven aan de term ‘hart en vaatziekten’. Hart en vaatziekten zijn dus niet altijd een gevolg van een slechte leefwijze of een verkeerde leefstijl, hoewel de oorzaak van hart en vaatziekten in veel gevallen wel licht bij de manier van leven van de persoon in kwestie. Een evenwichtige vorm van voeding, voldoende lichaamsbeweging en niet roken zijn voorbeelden welke de kans op hart en vaatziekten aanzienlijk verminderen. Een persoon met symptomen die gepaard gaan met een hartziekte of een vaatziekte is dus gebaat bij een gezonde vorm van leven. Hierover lees je in de volgende alinea meer.

De kans verkleinen of de ziekte verhelpen: behandeling hart en vaatziekten

Een behandeling is altijd afhankelijk van de specifieke ziekte aan het hart of de vaten. Een behandeling wordt in veel gevallen vormgegeven door middel van medicijnen en/of chirurgie. Echter, in acht moet worden genomen dat in veel gevallen de medicijnen de ziekte vaak niet zullen kunnen genezen. De symptomen van een aandoening  – zoals bijvoorbeeld verkalking, ook wel artherosclerose – kunnen daarentegen wel worden verlicht dankzij medicatie. Daarnaast kan een verdere achteruitgang met betrekking tot de ziekte en gezondheid worden tegengegaan. In een vroeg stadium van de ziekte kunnen geneesmiddelen effectiever zijn. De verklaring hiervoor is dat de risicofactoren voor de ziekte worden aangepakt, waardoor kans op ernstig(ere) problemen wordt geminimaliseerd en in het beste geval uitgesloten. Indien medicijnen niet aanslaan of niet voldoende te blijken helpen, is het mogelijk om een beroep te doen op chirurgie. Een operatie kan voor sommige patiënten de uitkomst bieden. Al met al zijn veel artsen het met elkaar eens, wanneer het gaat om het volgende standpunt: volkomen is beter dan genezen. Hart en vaatziekten zijn vaak het gevolg van een slechte leefstijl of een ongezond eetpatroon. Daarom is het ten zeerste aan te raden voldoende aandacht te besteden aan gezond leven, waarin lichaamsbeweging, een evenwichtige driemaal daagse maaltijd en zo min mogelijk consumering van slechte stoffen – vetten, suiker(vervanger)s, E-nummers – voorop staan.