Disclaimer

Disclaimer voor Aderverkalking.net

Algemeen

Ordnas BV, hierna te noemen Ordnas BV, verleent u hierbij toegang tot Aderverkalking.net en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ordnas BV en derden zijn aangeleverd. Ordnas BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Aderverkalking.net is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op Aderverkalking.net aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ordnas BV.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ordnas BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ordnas BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Aderverkalking.net op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen..